Apa Kami Buat

Pemantauan Rangkaian

e-Kerajaan Network Monitor

Istilah "uptime" digunakan untuk menentukan masa "online"-nya sistem rangkaian. Uptime diukur dalam bentuk peratusan, jadi uptime 90% untuk satu hari bermakna bahawa sistem telah berfungsi / online dengan baik untuk 1296 minit (21.6 jam).


Mengapa Pemantauan Rangkaian penting

Rangkaian memerlukan beberapa server yang berfungsi dengan baik. Perisian Pemantauan Uptime berfungsi dengan memberi peringatan kepada pentadbir atau "network administrator" sekiranya sistem gagal berfungsi (down). Notis peringatan ini dihantar kepada pentadbir samada melalui e-mel atau SMS.

e-Kerajaan Network Monitor Interface

Antaramuka Network Monitoring #Antaramuka 1Antaramuka Network Monitoring #Antaramuka 2Antaramuka Network Monitoring #Antaramuka 3


Memantau Port

Dengan sistem pemantauan e-Kerajaan.com ini, hampir SEMUA port boleh dipantau dan tiada had port.Hubungi kami untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan Pemantauan Rangkaian menggunakan borang di laman HUBUNGI KAMI atau email terus ke mofbar@e-kerajaan.com